Rozmyta odpowiedzialność

Rozmyta odpowiedzialność

Najczęstszym źródłem niepowodzeń i błędów w instalacjach z pompą ciepła jest wiara w to, że można je wykonać dobrze i tanio. Tych rzeczy się nie da pogodzić. Wielu inwestorów jest zdania, że rozmawiając oddzielnie z wykonawcą instalacji grzewczej …

Najczęściej popełniane błędy cz.2

Projektant musi znać:
–    układ i konstrukcje przegród po to, aby móc ocenić straty ciepła w budynku;
–    życzenia inwestora dotyczące charakteru użytkowania poszczególnych pomieszczeń;
–    planowane wyposażenie domu w układy wentylacji i odzysku ciepła;
–    lokalizację obiektu;
–    możliwości …

Najczęściej popełniane błędy cz.1

Najczęściej popełniane błędy.

W tak skomplikowanej instalacji jaką jest system grzewczy z pompą ciepła, mamy do czynienia z wieloma różnymi urządzeniami, gdzie hydraulika, elektrotechnika i elektronika tworzyć muszą harmonijną całość. Urządzenia te osiągnęły bardzo wysoki stopień niezawodności, ale producenci mają …

Efektywność kolektorów słonecznych cz.2

Efektywność kolektorów słonecznych.

Do obliczania zużycia energii potrzebnej do podgrzewania wody użytkowej często przyjmuje się 1,2 kWh na osobę dziennie co daje rocznie około 400 kWh na jedną osobę. Jeśli przymierzymy do siebie wydajność roczną kolektora słonecznego i roczne zapotrzebowanie …

Efektywność kolektorów słonecznych cz.1

Sprawność kolektorów słonecznych.
Wraz ze wzrostem temperatury w kolektorze w stosunku do temperatury otoczenia, maleje jego sprawność. To logiczne, gdyż im cieplejszy kolektor, tym mniej oddaje energii do instalacji, a więcej do otoczenia. Dlatego przy wyższych temperaturach sprawność kolektora słonecznego …

Parametry kolektorów gruntowych i studni cz.4

Omawianie mitów i nieporozumień byłoby niekompletne, gdyby nie poruszyć bardzo popularnej i równie nieprawdziwej legendy prawidłowej głębokości zakopania kolektora gruntowego. Trudno znaleźć publikację na temat pomp ciepła, w której nie pojawiłoby się sakramentalne wręcz zdanie, które brzmi: „rury kolektora zakopujemy …

Parametry kolektorów gruntowych i studni cz.3

Porównanie sprawności systemów.
Porównanie dotyczy pomp ciepła o identycznych mocach grzewczych, ale pracujących w różnych systemach pozyskiwania ciepła. Efektywność pracy systemu (COP) jest liczona jako stosunek oddanej energii grzewczej (kolor czerwony), do zużytej energii elektrycznej (kolor żółty)

Niezależnie od tego, …

Wydajność pompy ciepła cz.2

Moc grzewcza gruntowej pompy ciepła

Na wykresie pokazano jak zmienia się moc pompy i jej wydajność w zależności od temperatury źródła. Ta sama pompa ciepła może oddawać 18 kW lub 10 kW przy prawie identycznym zużyciu energii elektrycznej. Wszystko zależy …