Wydajność pompy ciepła cz.1

Niezależnie od tego czy jest się inwestorem, projektantem lub instalatorem, dobrze jest wyrobić sobie nawyk krytycznej oceny otrzymywanych informacji. Materiały i dane dostarczane przez sprzedawców są tak obszerne, że ciężko jest wyłuskać te najbardziej istotne. Nie jest też rzeczą łatwą …

Komunikaty układu sterującego

Komunikaty układu sterującego

Mikroprocesorowe kontrolery pomp ciepła dysponują ogromnymi możliwościami i dają sobie doskonale radę z nadzorem nad prawidłowością działania całej instalacji. Czasem jednak dochodzi do stanów nadzwyczajnych i wtedy potrzebna jest interwencja użytkownika lub serwisanta. Kontroler jest w stanie …

Uszkodzenia układu chłodniczego

Uszkodzenia układu chłodniczego

Uszkodzenia tego układu są najmniej prawdopodobne i dlatego zostają wymienione na końcu. Mało prawdopodobne to nie znaczy niemożliwe. Sercem współczesnych pomp ciepła są hermetyczne sprężarki spiralne (typu Scroll), które maja opinię niezniszczalnych. Jedynym prawdopodobnym uszkodzeniem mogłaby być …

Uszkodzenia w układzie hydraulicznym

Uszkodzenia w układzie hydraulicznym

Za zakłócenia w pracy winę najczęściej ponosi układ hydrauliczny. Znalezienie błędu w układzie hydraulicznym nie powinno nastręczać trudności, tym bardziej iż wiele regulatorów pomp ciepła ma tak rozbudowane układy pomiarowe, że często sam regulator może wskazać …

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń

Wszelkie uszkodzenia systemu grzewczego są bardzo kłopotliwe dla użytkownika, mają bowiem tę nieprzyjemną cechę, iż pojawiają się właśnie wtedy, gdy ciepła potrzeba najbardziej. Bardzo rzadko dochodzi do awarii urządzeń grzewczych latem, chyba że dotyczy ona podgrzewania wody użytkowej.

W razie …

Projektowanie i przebudowa instalacji

Projektowanie i przebudowa instalacji

Nawet w przypadku małych zmian w istniejącej instalacji trzeba wykonać projekt. Nie chodzi tu o biurokratyczne wymogi lecz o to, żeby po kilku latach było wiadomo co zostało zrobione. W innym przypadku wszelkie późniejsze naprawy mogą …

Wykorzystanie istniejących rezerw

Wykorzystanie istniejących rezerw.

Nie ma instalacji doskonałych i prawie każda instalacja da się poprawić. Nawet taka, w której już pracuje pompa ciepła. Prawie zawsze istnieją sposoby, aby „wyciągnąć” z instalacji większy współczynnik efektywności energetycznej niż podawany dla samej pompy ciepła. …

Modernizacja ogrzewania

Modernizacja ogrzewania

Niezależnie od tego w jaki sposób jest ogrzewany dany obiekt, po pewnym czasie pojawia się chęć udoskonalenia instalacji, jej przebudowy czy też wręcz wymiany na nową. Następuje dobry moment, aby skorzystać z możliwości, które daje współczesna technika i …

Pompa ciepła z kolektorami słonecznymi

Sposoby maksymalnego wykorzystania kolektora słonecznego.
Praktycznie w całym zakresie temperatur dodatnich możliwe jest odbieranie ciepła z kolektora słonecznego. W zależności od panującej temperatury energia z kolektora jest kierowana do zasobnika ciepłej wody, do ogrzewania pomieszczeń lub jest magazynowana w gruncie, …