Dobieranie urządzeń towarzyszących cz.1

Dobieranie urządzeń towarzyszących. W tym momencie chodzi o taki dobór urządzeń, aby wszystkie elementy stanowiły zwartą i prawidłowo działającą całość. Instalacja grzewcza to nie tylko pompa ciepła. Jeśli moc oraz rodzaj pompy ciepła zostały ustalone i wybór został dokonany, to nadchodzi moment aby bardzo dokładnie przyjrzeć się przepływom w instalacji. Przepływy ustalamy kolejno, poczynając od strony źródła ciepła.

Przepływ cieczy (wody lub solanki) po stronie źródła ciepła oraz po stronie grzewczej jest narzucony przez wymagania pompy ciepła. Producent podaje zawsze w danych technicznych prawidłową wielkość tego przepływu i wartość ta musi być utrzymana. Dlatego projektant musi policzyć sumę spadków ciśnień w całym obwodzie i dobrać pompę obiegową o odpowiedniej wydajności. Przy tym nie wolno nigdy zapomnieć o spadku ciśnienia na wymienniku pompy ciepła, gdyż to on decyduje w największym stopniu o oporach przepływu.

W przypadku pompy ciepła powietrze-woda sprawa się znacznie upraszcza, gdyż po stronie źródła ciepła nie musimy już nic obliczać. Wentylator umieszczony w pompie ciepła jest zawsze dobrany prawidłowo, a powietrza jest też zawsze pod dostatkiem.

Ale tak czy inaczej po stronie grzewczej zawsze trzeba wyliczyć wszystkie spodziewane spadki ciśnień w całym obwodzie, a następnie dobrać taką pompę obiegową, która przy danych oporach hydraulicznych zapewni odpowiedni przepływ. Nie ma tutaj miejsca na żadne kompromisy i niedokładności. Podczas eksploatacji wszystkie niedoróbki natychmiast dadzą o sobie znać. Warto zaznaczyć, że dobranie pompy obiegowej zbyt dużej w stosunku do potrzeb nie stanowi większego problemu i to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obwodem źródła ciepła, czy z obwodem grzewczym. W tej sytuacji jedynym mankamentem jest wzrost kosztów eksploatacyjnych wynikających ze zwiększonego poboru energii przez pompy obiegowe.